Thông tin công ty
Công ty TNHH thiết bị lọc nước Minh Anh

Địa chỉ trụ sở: Số 114 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.356.907.90 | 043.63.63.555

Chính sách bảo mật
Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://maylocnuockorihome.vn bao gồm email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng.
Đối với Thành Viên là khách hàng, trong quá trình giao dịch, thanh toán maylocnuockorihome.vn chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
Korihome Việt Nam cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Thành Viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Korihome Việt Nam về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Korihome Hà Nội về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng Dụng maylocnuockorihome.vn sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp để:
Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Korihome Việt Nam
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Korihome Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Thành Viên.
Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Korihome Việt Nam.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH ANH

Địa chỉ trụ sở: Số 114 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.356.907.90 | 043.63.63.555 Email: info@locnuocminhanh.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Geyser Hà Nội thực hiện việc này.

Thành Viên có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Korihome. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm trả lời lý do, đồng thời hướng dẫn Thành Viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : cskh@locnuocminhanh.com
Số điện thoại: 04.356.907.90 | 043.63.63.555
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Thành Viên trên maylocnuockorihome.vn được Korihome Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Geyserhanoi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Korihome Việt Nam cam kết rằng:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, Korihome sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên.
Ban quản lý Korihome yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Korihome không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.